Vipuvoimaa EU:lta

SELKA 2.1 Positiivinen kierre -hanke

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Selka Oy:lle SELKA 2.1 Positiivinen kierre -hankkeelle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta.

Hanke kuuluu Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Hankkeen tavoitteena on edistää yrityksen kasvua ja kansainvälisyyttä.

Selka on Korona epidemian aikaan kehitetyn uuden tuotteen avulla päässyt kiinni positiiviseen kierteeseen. Yrityksessä jo toteutetut kehitystoimet luovat erinomaiset edellytykset tämän vahvistamiselle. Tällä hankkeella pyritään kasvattamaan vientiä hankkeen aikana kehitettävien uusien tuotteiden ja toteutettavien markkinointitoimien avulla. Selkan tuotanto on aikaisemmin koostunut pienistä eristä. Nyt ensimmäistä kertaa historiassa on löydetty volyymituotteita. Näiden avulla voimme tuotannossamme panostaa työn tehokkuuden kehittämiseen modernien tuotantokoneiden ja automatisoinnin avulla. Näillä toimilla voimme parantaa kannattavuutta ja investoida edelleen tuotekehitykseen, markkinointiin ja yrityksen kehittämiseen vahvistaen positiivista kierrettä ja yrityksen kasvua.